TISíCE VÝROBKOV Z TVOJEJ OBĽÚBENEJ ZNAČKY

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov


Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu sportshoes.sk

 

Zsorja Sport Kft.

P.O.BOX  104

945 05  Komárno 5

 

IČO                                  24091666-4791-113-11

DIČ                                  2409166-2-11

IČ DPH                            HU2409166

Bankové spojenie            OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu                       14817951/5200


Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, teda odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.nikewebshop.sk a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
Tovar - produkty v ponuke internetového obchodu nikewebshop.sk
Objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
Kupujúci–spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

2. Ceny

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Ceny výrobkov sú úvedené bez nákladov na dopravu.
K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu. Cenník poplatkov za dopravu nájdete na stránke Doručenie a platby

3. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej písomného vyplnenia kupujúcim v internetovom obchode www.nikewebshop.sk, prípadne pri objednaní tovaru e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tejto objednávky predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy s textom „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“.
Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

4. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu , kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Žiadosť o storno kupujúci podáva písomnou formou a to odoslaním na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., s názvom v predmete správy STORNO.


b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

6.Platobné podmienky

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.
Vymedzenie pojmov:
»Dobierka: Cenu za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru, podľa podmienok Slovenskej pošty.
»Platba vopred: Platbu vopred uskutoční zákazník prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od predávajúceho e-mailom, po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade.

V prípade objednania neobvyklého množstva /to je viac ako 3ks z jedného druhu tovaru / alebo tovaru v hodnote viac ako 300 Eur má predávajúci právo žiadať úhradu objednávky vopred.

7. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 7-10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred prevzatím, a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Zákazník je povinný neodkladne informovať predávajúceho o poškodení zásielky.

8. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 300 € na dobierku môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

CENA ZA DORUČENIE :

Tovar sa zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade dobierky: 3 €

V prípade platby vopred: 2,40 €

Pri objednávkach nad 50 € je poštovné zadarmo.

Pri nadrozmerných balíkoch je poštovné účtované individuálne, o výške poštovného bude zákazník informovaný mailom ešte pred odoslaním tovaru.

Osobné prevzatie tovaru z technických príčin nie je možné.

9. Záruka, reklamácie a servis


a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

10. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo \"Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.\" v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v \"Poznámke k objednávke\" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu nikewebshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle \"Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov\".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu nikewebshop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

NAJLEPŠIA CENA
icon box1 U nás nájdeš tie najlepšie ceny!

 

Záruka
icon box2

V súčasnosti je stanovená 15 dňová
lehota na výmenu tovaru, alebo vrátenie kúpnej ceny.

 

DODANIE
icon box3

DOPRAVA ZDARMA nad 50 euro